Demokrati

Oppgaver

  1. Hvilken styremåte har landet du kommer fra? Vil du kalle det et demokrati eller et diktatur?
  2. I land med ytringsfrihet kan man si meningen sin fritt. Er det noen ting det ikke burde være lov å si selv om det er ytringsfrihet?

Ordliste

Demokrati - Når folket velger hvem som skal styre landet
Diktatur - Når en person eller en gruppe bestemmer i landet
Ytringsfrihet - At alle kan si eller skrive sin mening fritt
Rettssikkerhet - At alle skal behandles rettferdig etter loven