Kjønn og likestilling

Oppgaver

  1. Josef har lyst til å bli barnehagelærer. Faren til Josef synes det er et jenteyrke. Han mener at sønnen burde bli bilmekaniker. Hva synes du Josef bør gjøre og hvorfor?
  2. Hvorfor tror du mange kvinner og menn fremdeles velger typiske kvinne- og mannsyrker?

Ordliste

Biologiske forskjeller - Forskjeller som er medfødte
Kjønnsroller - Ulike forventninger til gutter og jenter
Likestilling - behandle likt og gi like muligheter
Tradisjon - slik ting har blitt gjort, gammeldags