Flere kulturer i Norge

Oppgaver

  1. Hvor kommer du fra? Kan du nevne 5 ting som er typisk for din kultur?
  2. Hva vet du om den norske kulturen?

Ordliste

Urbefolkning - Den første befolkningen i et område
Kultur - Måter å snakke, tenke og oppføre seg på i en gruppe
Innvandrer - Mennesker som er født i og har familie fra et annet land
Asyl - Søke om å bo i et land fordi det ikke er trygt i hjemlandet