Regjeringen

Oppgaver

  1. Hva slags saker tror du Helse- og omsorgsdepartementet har ansvar for?
  2. Kan du finne ut hvem som er statsminister i Norge og hvilket parti kommer han/hun fra?

Ordliste

Regjering - Norges utøvende makt som passer på at politiske vedtak blir gjennomført.
Statsråder - Regjeringsmedlemmer med ansvar for et politikkområde
Departement - Organisasjoner som jobber for statsrådene
Koalisjonsregjering - En regjering med flere politiske partier