Stortinget

Oppgaver

  1. Debattene på Stortinget er åpne for alle som vil høre på. Hvorfor tror du at de er det?
  2. Norge er et velferdssamfunn. Det betyr at staten passer på innbyggerne og betaler for blant annet skoler og sykehus. Vil du kalle det landet du kommer fra for et velferdssamfunn?

Ordliste

Stortinget - Norges parlament som lager lovene
Velferdssamfunn - Når staten tar ansvar for at innbyggerne har det bra
Statsbudsjett - Plan for hvordan staten skal bruke penger det neste året