Ulike roller

Oppgaver

  1. Hva er noen av dine ulike roller?
  2. Sofia har blitt invitert på fest med vennene sine. Hun har lyst til å gå. Men foreldrene hennes mener at hun ikke burde gå på fest, fordi det skal være både gutter og jenter på festen. Hva synes du Sofia burde gjøre?

Ordliste

Identitet - De egenskapene som er spesielle for deg
Unik - Enestående, noe det bare finnes en av
Forventninger - Å håpe eller tro at noe skal skje
Krysspress - Ulike forventninger fra omgivelsene