Fordommer

Oppgaver

  1. Ahmed søker deltidsjobb ved siden av skolen. Han har sendt inn over 20 søknader, uten å få noen svar. Eirik søker også jobb. Han får en av de første jobbene han søker, på lageret til en matbutikk. Hvorfor tror du at det er vanskeligere for Ahmed enn for Eirik å få jobb?
  2. Hvordan kan man bli kjent med mennesker som bor i nærmiljøet? Hva kan for eksempel eldre personer gjøre og hva kan ungdommer?

Ordliste

Kultur - Måter å snakke, tenke og oppføre seg på i en gruppe
Fordommer - Negative tanker om andre selv om man ikke kjenner dem
Rasisme - Fordommer mot mennesker på grunn av hudfargen deres eller hvor de er fra
Kvalifisert - Dyktig, flink