Monarkiet i Norge

Oppgaver

  1. Hvorfor tror du loven ble endret slik at jenter også kan bli kronarving?
  2. Noen nordmenn mener at Norge burde bli en republikk. Kan du komme på noen argumenter mot monarkiet?

Ordliste

Monarki - Et land hvor statsoverhodet er konge eller dronning
Statsoverhode - Den øverste lederen i et land
Monark - Den øverste lederen i et monarki, som har arvet tittelen
Republikk - Et land hvor statsoverhodet et valgt, for eksempel en president