Internasjonalt samarbeid

Oppgåver

  1. Kva trur du kan vere fordelar og ulemper ved å vere medlem i EU?
  2. I kva type saker trur du det er spesielt viktig for eit land å bestemme sjølv? Bruk gjerne døme frå ditt eige land.

Ordliste

EU - Den Europeiske Union, ein handelsorganisasjon i Europa
Folkeavrøysting - Avrøysting for heile folket om ein eller fleire viktige saker
NATO - North Atlantic Treaty Organization, ein forsvarsorganisasjon
Naturkatastrofe - Til dømes jordskjelv, orkan, flom eller tørke