Val og politiske parti

Oppgåver

  1. Kva saker ville vere viktige for deg dersom du skulle stemme i Noreg?
  2. Kan du finne ut kva dei største politiske partia i Noreg heiter?

Ordliste

Partiprogram - Oversikt over kva eit politisk parti meiner og vil jobbe for
Stortingsval - Val av kva politiske parti som skal få plass på Stortinget og danne regjering
Lokalval - Val av Fylkesting og kommunestyre
Fylke -Eit geografisk område. Noreg har 19 fylke. Fylka er delt opp i kommunar.
Kommune - Eit geografisk område. Noreg har mange hundre kommunar.