Rettsstaten

Oppgåver

  1. Kvifor kan det vere utrygt å leve i ein politistat?
  2. Kva type forhold har ein til politiet i landet du kjem frå?

Ordliste

Rettsstat - Ein stat der lova gjeld likt for alle
Rettssak - Ei ueinigheit som blir avgjort av ein dommar i ein domstol
Politistat - Ein stat der leiaren og politiet kan fengsle og straffe kven dei vil
Bestikking - Ulovleg betaling til ein statleg tilsett for at dei skal hjelpe deg