Demokrati

Oppgåver

  1. Kva type styremåte har landet du kjem frå? Vil du kalle det eit demokrati eller eit diktatur?
  2. I land med ytringsfridom kan ein seie si meining fritt. Er det nokon ting det ikkje burde vere lov å seie sjølv om det er ytringsfridom?

Ordliste

Demokrati – Når folket vel kven som skal styre landet
Diktatur – Når ein person eller ei gruppe bestemmer i landet
Ytringsfridom – At alle kan seie og skrive meininga si fritt
Rettssikkerheit – At alle skal bli behandla rettferdig etter lova