Kjønn og likestilling

Oppgåver

  1. Josef har lyst til å bli barnehagelærar. Faren til Josef synest det er eit jenteyrke. Han meiner at sonen burde bli bilmekaniker. Kva synest du Josef bør gjere og kvifor?
  2. Kvifor trur du mange kvinner og menn framleis vel typiske kvinne- og mannsyrke?

Ordliste

Biologiske skilnader - Skilnader som er medfødde
Kjønnsroller - Ulike forventningar til gutar og jenter
Likestilling - Behandle likt og gje like moglegheiter
Tradisjon - Slik ting har blitt gjort, gamaldags