Fleire kulturar i Noreg

Oppgåver

  1. Kvar kjem du frå? Kan du nemne 5 ting som er typisk for din kultur?
  2. Kva veit du om den norske kulturen?

Ordliste

Urbefolkning - Dei første menneska som busette seg i eit område
Kultur - Måtar å snakke, tenkje og oppføre seg på i ei gruppe
Innvandrar - Menneske som er fødd i og har familie frå eit anna land
Asyl - Søkje om å bu i eit land fordi det ikkje er trygt i heimlandet