Lover i Noreg

Oppgåver

  1. Korleis blir nasjonaldagen feira i det landet du kjem frå?
  2. Veit du om det er lovleg å slå borna sine i det landet du kjem frå?

Ordliste

Grunnlov - Lov som seier korleis eit land skal bli styrt
Statsborgar - Å ha bestemte plikter og rettar i eit land, til dømes stemmerett
Pensjon - Løn til gamle eller sjuke som ikkje arbeider lengre