Monarkiet i Noreg

Oppgåver

  1. Kvifor trur du lova blei endra slik at jenter også kan bli kronarving?
  2. Nokre nordmenn meiner at Noreg burde bli ein republikk. Kan du kome på nokre argument mot monarkiet?

Ordliste

Monarki - Eit land der statsleiaren er konge eller dronning
Statsleiar - Den øvste leiaren i eit land
Monark - Den øvste leiaren i eit monarki, som har arva tittelen
Republikk - Eit land der statsleiaren er vald, til dømes ein president