Ulike roller

Oppgåver

  1. Kva er nokre av dine ulike roller?
  2. Sofia har blitt invitert på fest saman med venene sine. Ho har lyst til å gå. Men foreldra hennar meiner at ho ikkje burde gå på fest, fordi det skal vere både gutar og jenter på festen. Kva synest du Sofia burde gjere?

Ordliste

Identitet - Dei eigenskapane som er spesielle for deg
Unik - Eineståande, noko det berre finnast ein av
Forventingar - Å håpe eller tru at noko skal skje
Krysspress - Ulike forventningar frå omgjevnaden