Fordommar

Oppgåver

  1. Ahmed søkjer deltidsjobb ved sidan av skulen. Han har sendt inn over 20 søknadar, utan å få noko svar. Eirik søkjer også jobb. Han får ein av dei første jobbane han søkjer, på lageret til ein matbutikk. Kvifor trur du at det vanskelegare for Ahmed enn for Eirik å få jobb?
  2. Korleis kan ein bli kjend med menneske som bur i nærmiljøet? Kva kan til dømes eldre personar gjere og kva kan ungdommar gjere?

Ordliste

Kultur - Måtar å snakke, tenkje og oppføre seg på
Fordommar - Negative tankar om andre sjølv om ein ikkje kjenner dei
Rasisme - Fordommar mot menneske på grunn av hudfargen deira eller kor dei kjem frå
Kvalifisert - Dyktig, flink