Regjeringa

Oppgåver

  1. Kva type saker trur du Helse – og omsorgsdepartementet har ansvar for?
  2. Kan du finne ut kven som er statsminister i Noreg og kva for eit parti ho/han kjem frå?

Ordliste

Regjering - Den utøvande makta i Noreg som passar på at politiske vedtak vert gjennomførte.
Statsråder - Regjeringsmedlemmar med ansvar for eit politikkområde
Departement - Organisasjonar som jobbar for statsrådane
Koalisjonsregjering - Ei regjering med fleire politiske parti