Dom og straff

Oppgåver

  1. I Noreg er den strengaste straffa 21 år i fengsel. Kvifor trur du at det ikkje er dødsstraff eller livstidsstraff i Noreg?
  2. Kva synest du om at born under 15 ikkje kan få fengselsstraff i Noreg?

Ordliste

Etterforske - Undersøkje kva som har skjedd
Åstad - Der noko ulovleg har skjedd
Dommar - Den som avgjer om lova er broten i ei rettsak
Anke - Søkje om å få ei ny rettssak