Boggan lama arki karo

Waa ka xumahay, bogga aad raadinaysaa halkan kuma yaal.

Waxa keeni kara inaad khalad taabatay ama khadkan laga guuray.