» Nasze społeczeństwo » Ważne słówka

Ważne słówka

ordliste_illustrasjon

Wiedza o społeczeństwie: Przedmiot szkolny dotyczący społeczeństwa.

Społeczeństwo lub społeczność: Grupa ludzi, których coś łączy. Istnieją małe oraz duże społeczeństwa i społeczności.

Poczucie wspólnoty: Wsparcie i wzajemna pomoc

Reguły: Nakazy lub przepisy, których należy przestrzegać, by był porządek.

Normy: Niepisane reguły. Reguły, które nie są zapisane.

Kultura: Słowo to pochodzi z łaciny i znaczy “uprawiać”. Są to dobra stworzone prze człowieka, np. rolnictwo, sztuka, przemysł lub system społeczny.

Tradycja: Powszechna  praktyka stosowana przez dłuższy czas.

Religia: Wiara w jednego lub wielu bogów

Prawa: Reguły, które są spisane.

Konstytucja: Zapisane reguły dotyczące państwa norweskiego.

Kodeks karny: Zapisane reguły dotyczące czynów karalnych takich jak kradzież, akt wandalizmu czy użycie przemocy

Prawo o ruchu drogowym: Zapisane reguły dotyczące ruchu drogowego.

Regulamin szkolny: Reguły obowiązujące w danej szkole

Zasady rozsądnego użytkowania Internetu: Reguły zachowania użytkowników Internetu.

Nettvettregler: Regler for hvordan du skal oppføre deg på Internett.