» Krajobraz » Ważne słówka

Ważne słówka

 ordlistePO

Fałd: Skały, które początkowo byly płaskie, a następnie się pofałdowały i wygięły.
Trzęsienie ziemi: Ma miejsce gdy ziemia trzęsie się i pęka.

Wulkan: Miejsce, gdzie przez otwór powstały w skorupie ziemskiej z wnętrza ziemi wydobywa się żarząca się masa lub gazy.

Epoka lodowcowa: Okres w historii ziemi, kiedy duża jej część była pokryta grubym lodem.

Lodowiec: Masa lodu utworzona przez śnieg, który nie topnieje latem.

Dolina U-kształtna: Dolina w kształcie litery U.  Została ona wyrzeźbiona przez lód w epoce lodowcowej. Ten typ doliny ma płaskie dno i łagodne zbocza.

Dolina V-kształtna: Dolina w kształcie litery V. Ten typ doliny został wyżłobiony przez rzekę.

Morena: Wzniesienia składające się z odłamków skalnych i piaszczystych, które pozostały po lodowcu.

Głaz narzutowy: Blok skalny, który został przeniesiony daleko z miejsca, w którym się pierwotnie znajdował. Tak określa się zazwyczaj duże głazy przeniesione przez lodowiec i które pozostały w danym miejscu po stopnieniu lodu.

Bruzda lodowcowa: Rysy na skałach i kamieniach utworzone przez lód.

Klimat: Stan pogody utrzymujący się przez dłuższy okres w danym miejscu.

Las liściasty: Las, w którym rosną drzewa liściaste, np. brzoza, jesion lub topola.

Las iglasty: Las, w którym rosną drzewa mające igły. Najbardziej pospolite drzewa iglaste w Norwegii to sosna i świerk.

Opad: Deszcz, mżawka, grad oraz śnieg.

Górna granica lasu: Naturalna granica w górach, powyżej której w przyrodzie nie rośnie las.

Linia brzegowa/wybrzeże: Część lądu granicząca z morzem lub oceanem.

Pływy: Regularnie powtarzające się podnoszenie i opadanie wody w oceanie.

Przypływ: Wysoki stan wody

Odpływ: Niski stan wody

Krajobraz kulturowy: Krajobraz, w którym działalność człowieka pozostawiła swoje ślady.

Tsunami: Potężne fale oceaniczne wywołane podwodnymi trzęsieniami ziemi lub lawiną, a także wybuchem wulkanu lub lawiną na lądzie.