» Regiony Norwegii » Ważne słówka

Ważne słówka

ordlistePO

Region: Część Norwegii.

Prąd zatokowy: Ciepły prąd morski prowadzący wodę z Morza Karaibskeigo do północnych części Europy i Norwegii.

Dzień polarny: Latem na północ od koła polarnego słońce w ogóle nie zachodzi i jest wtedy jasno całą dobę.

Noc polarna: Zimą na północ od koła polarnego słońce w ogóle nie wychyla się zza horyzontu i wtedy jest ciemno całą dobę.

Samowie: Ludność rdzenna Norwegii, Szwecji, Finlandii i Rosji

Zasoby naturalne: Złoża surowców, które można wykorzystać, na przykład energia wodna, ropa naftowa, lasy.

Gałąź gospodarki: To, z czego ludzie żyją (wykorzystując zasoby)

Przemysł: Przetwarzanie surowców i wytwarzanie produktów na dużą skalę przy pomocy maszyn.

Opad: Np. deszcz, deszcz ze śniegiem, grad lub śnieg.

Stolica: Miasto, w którym znajduje się siedziba rządu danego państwa. Często, choć nie zawsze, jest to największe miasto w kraju.

Dzika przyroda: Przyroda nie dotknięta działalnością człowieka.

Badania naukowe: Prace podejmowane przez badaczy w celu osiągnięcia postępu wiedzy naukowej.

Miedź: Jeden z pierwiastków chemicznych. Lekki, łatwo formowalny metal. Najważniejszy metal w historii norweskiego górnictwa.

.