» Starożytna Grecja » Ważne słówka

Ważne słówka

 ordlistePO

Starożytność: Okres w dziejach od ok. 700 p.n.e. do 500 n.e.

Agora: Rynek, miejsce spotkań w centrum miasta-państwa w starożytnej Grecji

Miasto-państwo: Region z własnym ustrojem politycznym

Zgromadzenia ludowe: Zgromadzenia, na których zbierali się wolni mężczyźni, dyskutowali i ustalali prawa i reguły

Demokracja: Ustrój, w którym ludność decyduje o tym, jak rządzić państwem

Niełaska: Nieprzychylność

Filozof: Osoba, która zadaje ważne pytania o świecie i życiu

Dialog: Rozmowa między dwoma lub więcej osobami

Mity: Dawne opowieści o bogach

Tragedia: Smutna sztuka teatralna

Komedia: Zabawna sztuka teatralna

Atleta: Sportowiec

Pięciobój: Dyscyplina sportowa składająca się z pięcu różnych konkurencji