» Starożytna Grecja » Lærerressurser

Lærerressurser

Lenkesamling

Her kan lærer finne utdypende materiale fra andre steder på nettet, både artikler og videoer.
Lærer må vurdere hva som passer og kan brukes av elevene, og hvis det er norsk tale på videoene, gjerne oversette eller gi et sammendrag av hva som sies. Ofte kan det være nok å se deler av en video.

Tekster
Antikkens Hellas (Wikipedia)
Mer utdypende om dagliglivet i det gamle Hellas (Wikipedia)
Gresk mytologi
Mer om Herakles 12 bedrifter
Den trojanske hesten

Videoer (YouTube)
Greek Gods
Zevs
Herkules

På YouTube finst mange videoer om både guder og den gamle greske sivilisasjonen.

Bildesamlinger
Bilder av Herakles og hans bedrifter
Gudinnen Hera
Hydra (Google)
Herkules (Google)
Gamle Hellas (store samlinger inndelt etter kategorier)

 Fantasifortelling.no er det samlet mange fortellinger og faktastoff om greske guder og helter

Zevs