» Starożytna Grecja » Filozofowie

Filozofowie

 

W Grecji było wielu ludzi, którzy lubili rozmyślać i zadawać pytania. Nazywano ich filozofami. Filozof to „ten, który kocha mądrość”. Filozofowie zadawali wiele różnych pytań, nad którymi inni ludzie być może niewiele się zastanawiali, np.: „Jak powstał świat?”, „Dlaczego niektórzy chorują?”, „Jak ludzie powinni się zachowywać wobec siebie nawzajem?” lub „Jaki jest sens życia?”.

Sokrates

Jednym z najważniejszych i najbardziej znanych filozofów ateńskich był Sokrates (469-399 p.n.e.).

Miał on w zwyczaju spacerować po rynku w Atenach i rozmawiać z ludźmi. Chodził boso i nosił podarte ubranie. Sokrates chciał, by ludzie umieli sami myśleć, a nie jedynie słuchali, co mają do powiedzenia inni. Zamiast wyrażać swoje zdanie, zadawał ludziom wiele pytań. Wielokrotnie rozmówca w końcu zaprzeczał sam sobie i wychodził na głupca. Sokrates natomiast udawał, że nic nie wie. Wielu ludzi, szczególnie młodych mężczyzn, ceniło Sokratesa za jego mądrość. Jednocześnie przysporzył on sobie wielu wrogów. Oskarżono go o to, że drwił z bogów oraz sprowadzał młodzież na złą drogę. W wieku 70 lat został uwięziony i skazany na śmierć przez wypicie trucizny.

Sokrates får giftbegeret

Stary obraz przedstawiający Sokratesa przyjmującego kielich z trucizną Wiki Commons

Sokrates nie napisał żadnych książek, lecz pozostawił po sobie wielu uczniów. Najbardziej znanym był Platon (427-347 p.n.e.), który po śmierci Sokratesa założył w Atenach szkołę filozoficzną. Szkołę tę nazwał Akademią i uważa się ją za pierwszy na świecie uniwersytet.

Platon

Platon napisał 34 dialogi, w których Sokrates często występował jako jeden z rozmówców. Platon uczył swych uczniów jak dyskutować, a także mówił, że dusza i myśli są ważniejsze niż ciało oraz doświadczenia zmysłowe.

Arystoteles

aris

Arystoteles

Arystoteles (384-322 p.n.e.) uczęszczał do szkoły Platona przez trzy lata. Uważa się go zarówno za filozofa, jak i naukowca. Arystoteles twierdził, że w badaniach ważne jest przeprowadzanie doświadczeń i eksperymentowanie. Uczył swoich uczniów dokładnej obserwacji przyrody i umiejętności opisywania swych spostrzeżeń.

Dla Arystotelesa ważne było uporządkowanie wiedzy. Jako pierwszy podzielił on zwierzęta na dwie grupy: kręgowce i bezkręgowce. Następnie podzielił kręgowce na ssaki, ptaki, ryby i płazy. Jego prace były ważne dla każdego, kto zgłębiał wiedzę o roślinach i zwierzętach.

hippo

Hipokrates

Sokratesa, Platona i Arystotelesa uznaje się za trzech największych filozofów świata zachodniego. Warto jednak też wspomnieć o lekarzu Hipokratesie (460-377 p.n.e.). Dokonał on bardzo wielu odkryć w dziedzinie leczenia chorób i dlatego nazwano go „ojcem medycyny”.

W owych czasach wierzono, iż choroby są zsyłane jako kara od bogów lub czarowników. Hipokrates uważał natomiast, że ludzie chorują z naturalnych przyczyn, jak np. od złego pożywienia lub z powodu wychłodzenia. Według Hipokratesa chorzy powinni być badani przez lekarzy, którzy umieliby zauważyć szczególne objawy na ciele. Osoba chora miała być pod opieką przyjaznych jej ludzi, odpoczywać, przestrzegać higieny i brać tylko leki, które wcześniej pomogły już innym.

 

 

 

Życie Sokratesa

Sokrates