» Wielkie królestwa w dolinach rzek » Ważne słówka

Ważne słówka

ordlistePO

Kultura: Słowo to pochodzi z łaciny i oznacza „uprawiać, pielęgnować”. Dotyczy to rzeczy, które stworzył człowiek, np. rolnictwo, sztuka, przemysł, system społeczny.

Społeczeństwo: Grupa ludzi, których coś ze sobą łączy.

Mezopotamia: Obszar między Tygrysem i Eufratem

Tygrys: Rzeka w Mezopotamii

Eufrat: Rzeka w Mezopotamii

Sumerowie: Dawni mieszkańcy Sumeru w Mezopotamii

Egipt: Kraj położony u ujścia Nilu

Nil: Najdłuższa rzeka świata

Wylew rzeki: podniesienie poziom wody w rzece i wylanie wody poza koryto rzeki .

Powódź: wylew dużych ilości wody, może powodować poważne szkody.

Kanał: Rzeka zbudowana przez człowieka.

Groble/wały przeciwpowodziowe: Ziemia i piasek usypany by zatrzymać wodę.

Zapora: Budowla przegradzająca dolinę rzeki i zatrzymująca wodę, z której tworzy się zbiornik wodny.

Muł: Glina i piasek niesiony przez nurt rzeki.

Faraon: Król i bóg w Egipcie

Piramida: Budowla w kształcie piramidy. Faraonom piramidy służyły  jako grobowce.

Komora grobowa: Pomieszczenie w piramidzie, gdzie składano zmarłego.

Pismo klinowe: Pierwszy rodzaj pisma w Mezopotamii.

Mumia: Zabalsamowane ciało zmarłego, zabezpieczone przed rozkładem.

Papirus: Nazwa papieru używanego przez Egipcjan. Wytwarzany był ze specjalnej rośliny rosnącej w Egipcie.

Sfinks: Słynna budowla stojąca przed piramidami w Gizie, człowiek o ciele lwa.

Archeolog: Naukowiec, który na podstawie wykopalisk bada, jak żyli ludzie dawno temu.