Lærerveiledning1

Wskazówki dla nauczyciela:

Tekst przedstawia sytuację, w której uczniowie dokonują zakupu i dysponują określoną kwotą pieniędzy.

Po wstępie będzie mowa o zaokrąglaniu i o podawaniu wartości przybliżonych. W związku z tym można omówić zasady zaokrąglania liczb oraz w jakich sytuacjach warto używać wartości przybliżonych.

Warto nawiązać tu do dziesiątkowego systemu pozycyjnego z rozdziału „Liczby i miary” przy użyciu arkusza pozycyjnego.

Powinny też się tu pojawić metody obliczeń pamięciowych.

Program nauczania zakłada, że uczeń powinien „poznawać, używać i omawiać sposoby: wykonywania obliczeń pamięciowych, pisemnych, podawania wartości przybliżonych i posługiwania się urządzeniami cyfrowymi w obliczeniach”.

W tekście dodawanie i odejmowanie przedstawione są w kontekście sprawdzania, czy uczniowie mają wystarczającą sumę pieniędzy. Same obliczenia nie są w tekście ujęte. Uczniowie powinni je wykonać samodzielnie, aby sprawdzić czy pojęli tok rozumowania. Warto wykorzystać różne sytuacje, w których uczeń będzie musiał sam wybrać, jakie działanie matematyczne wykonać. Sposobem na to jest śledzenie użytych w tekście słów opisujących sposoby liczenia. Na przykład „Ile to będzie razem” sugeruje dodawanie. „Ile jeszcze” albo „Ile brakuje” z kolei wymaga zastosowania odejmowania.

Urządzenia cyfrowe będą to kalkulatory kieszonkowe, kalkulatory w telefonach komórkowych, bądź arkusze kalkulacyjne w komputerze. W tekście użyto przykładu kalkulatora kieszonkowego jako pomocy w sprawdzaniu obliczeń na papierze. Jest to przydatne, ale uczniowie muszą mieć świadomość, że nie można polegać wyłącznie na kalkulatorze. Łatwo jest wcisnąć błędny klawisz, zatem aby używać kalkulatora prawidłowo, trzeba mieć pewność, jak się to robi.